Reisverzekeringen Lanzarote

Voor Lanzarote gelden de gangbare adviezen met betrekking tot verzekeringen. Overweegt u of het voor u zinvol is een reis-, een annulerings- en/of een Ticket Garantieverzekering af te sluiten.

Wat voor verzekering(en) dient u aan te schaffen voor een vakantie naar Lanzarote?

Voor een vakantie naar Lanzarote geldt het gangbare advies; er zijn geen speciale regels van toepassing. U kunt kiezen uit (een combinatie van) een reisverzekering en een annuleringsverzekering. Als u een losse vlucht boekt met een lijndienst kunt u bovendien een Ticket Garantieverzekering afsluiten. Dit geldt ook als u een doorlopende reisverzekering heeft. In het laatste geval is het bovendien verstandig om te kijken of daar ook een annuleringsverzekering bij zit. Zo niet dan kunt u dat desgewenst apart regelen. Als u een auto huurt is het noodzakelijk dat daarbij ook een verzekering wordt afgesloten.

Waarom een reisverzekering voor uw vakantie Lanzarote?

De belangrijkste reden om een reisverzekering af te sluiten voor uw trip naar Lanzarote is vermoedelijk vanwege eventueel te maken medische kosten. U kunt op het eiland goed terecht in geval van gezondheidsproblemen, maar voor het vergoed krijgen van bepaalde medische kosten en een mogelijk noodzakelijke terugreis heeft u in de meeste gevallen een reisverzekering nodig. Deze verzekering biedt bovendien financiële tegemoetkoming in geval van verlies, beschadiging of diefstal van uw bezittingen. Het eiland is relatief veilig, maar u kunt, net als vrijwel overal, het slachtoffer worden van dieven of zakkenrollers. Ook in gevallen waarin u uw vakantie op Lanzarote onverwacht moet verkorten of verlengen, kan een reisverzekering uitkomst bieden.

Waarom een annuleringsverzekering voor uw vakantie Lanzarote?

Als u uw reis naar Lanzarote ruim van tevoren heeft geboekt is het zeker het overwegen waard om een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit geldt eens te meer als er in uw familie of reisgezelschap mogelijk gezondheidsproblemen of zelfs erger te verwachten zijn. Ook krijgt u in een aantal gevallen (een gedeelte van) de reissom terug als u bijvoorbeeld in de tussentijd gedwongen werkloos wordt of een huurwoning krijgt toegewezen. Let u bij het afsluiten goed op de voorwaarden: voor welke situaties en welke personen geldt de verzekering? In geval van last minute boekingen ligt het afsluiten van een dergelijke verzekering wat minder voor de hand, maar ook als bijvoorbeeld vanwege medische redenen een reis eerder moet worden afgebroken kan een annuleringsverzekering financieel soelaas bieden.

Foto’s van Reisverzekeringen

Sluit een voordelige reisverzekering af